Verejné
obstarávanie
Cena nie je jediné kritérium

Služby

Analýzy,
audity a štúdie
Preventívne opatrenia

Kto sme

Financovanie
projektov Fondy EÚ a štátne dotácie

Referencie
 

Verejné obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je komplikovaný, či už z pohľadu svojho rozsahu a nejednoznačných formulácií, tak z pohľadu častých novelizácií. Nie je jednoduché sa v ňom zorientovať, ale je veľmi jednoduché sa v ňom zamotať, prípadne úplne stratiť.

 
 

Riadenie a Financovanie projektov

Viete prečo zlyháva väčšina projektov? Kvôli podcenenej príprave a neprofesionálnemu riadeniu. Projekty je nutné riadiť inak, ako sa riadia každodenne opakujúce sa aktivity, pretože každý projekt je iný – jedinečný a nadpriemerne rizikový a to bez ohľadu na to, z akých zdrojov je financovaný.

 
 

Analýzy, Audity a Štúdie

Ako sa vypočíta hodnota rizika? Hodnota rizika sa vypočíta ako pravdepodobnosť vzniku rizika x veľkosť možného dopadu, respektíve škody, ktorá vznikne, ak riziko nastane.

 
 

Vzdelávanie

Akú hodnotu majú znalosti? Znalosti nemajú takmer žiadnu hodnotu v prípade, že nie sú transformované do potrebných zručností. To, že poznáte postup dokonale teoreticky, ešte neznamená, že ho dokážete prakticky implementovať.

 
1
2
3
4

Sme
profesionáli

Pracujeme na 100 %.
Nepoľavujeme.

Ku každému projektovému zadaniu pristupujeme individuálne a s rešpektom s cieľom uplatnenia našich najlepších zručností a vedomostí.

Každý z nás má viac ako desať rokov skúseností s realizáciou náročných projektov pre široké spektrum zákazníkov naprieč sektormi národného hospodárstva.

Máme záujem o dlhodobé partnerstvá, pri ktorých je obojstraná spokojnosť hlavným cieľom.

Naše referencie

Všetko
čo robíme,
robíme naplno

Zákazník je náš partner. Ku každému projektovému zadaniu pristupujeme individuálne a s rešpektom s cieľom uplatnenia našich najlepších zručností a vedomostí v prospech partnera.

Kontaktujte nás

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • Transpetrol
  • Slovenská zdravotnícka univerzita
  • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Aktuálne témy

ISO normy

ISO (International Organization for Standardization) je názov pre ...