Služby

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je komplikovaný, či už z pohľadu svojho rozsahu a nejednoznačných formulácií, tak z pohľadu častých novelizácií. Nie je jednoduché sa v ňom zorientovať, ale je veľmi jednoduché sa v ňom zamotať, prípadne úplne stratiť.

Riadenie a Financovanie projektov

Riadenie a Financovanie projektov

Viete prečo zlyháva väčšina projektov? Kvôli podcenenej príprave a neprofesionálnemu riadeniu. Projekty je nutné riadiť inak, ako sa riadia každodenne opakujúce sa aktivity, pretože každý projekt je iný – jedinečný a nadpriemerne rizikový a to bez ohľadu na to, z akých zdrojov je financovaný.

Analýzy, Audity a Štúdie

Analýzy, Audity a Štúdie

Ako sa vypočíta hodnota rizika? Hodnota rizika sa vypočíta ako pravdepodobnosť vzniku rizika x veľkosť možného dopadu, respektíve škody, ktorá vznikne, ak riziko nastane.

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Akú hodnotu majú znalosti? Znalosti nemajú takmer žiadnu hodnotu v prípade, že nie sú transformované do potrebných zručností. To, že poznáte postup dokonale teoreticky, ešte neznamená, že ho dokážete prakticky implementovať.

Aktuálne témy

ISO normy

ISO (International Organization for Standardization) je názov pre ...