Analýzy, Audity a Štúdie

Často sa stáva, že projektové tímy musia krátko po zadefinovaní premenných projektu zahájiť jeho realizáciu a to aj napriek tomu, že nestihli dostatočne preskúmať prostredie, v rámci ktorého sa bude projekt realizovať. Následne je nutné riešiť problémy, ktorým by bolo možné predísť v prípade, že by sa prípravnej fáze venovala dostatočná pozornosť. Hasenie požiaru si potom vyžiada extra finančné prostriedky, sklz v realizácii a nie ojedinelé úplné ukončenie projektu.

Vieme pre vás zabezpečiť spracovanie auditov, analýz, štúdií a návrhov riešení, ktoré Vám uľahčia rozhodovanie ešte vo fáze, kedy to má zmysel.

Cieľom analytických aktivít, ktoré ponúkame je jasný popis východiskovej situácie s komplexným návrhom riešenia.

Vieme pre Vás zabezpečiť spracovanie:

 • Štúdia realizovateľnosti (Feasibility Study)
 • Analýza nákladov a prínosov (Cost Benefit Analysis)
 • SWOT analýza
 • PEST analýza
 • Komunikačná stratégia a Komunikačný plán
 • Analýza zainteresovaných strán
 • Analýza rizík
 • Finančný plán projektu
 • Časový harmonogram projektu
 • Analýzu kritickej cesty metódou CPM
 • Viac-kriteriálna analýza
 • ISO normy

Aktuálne témy

ISO normy

ISO (International Organization for Standardization) je názov pre ...