Riadenie a Financovanie projektov

Špecializujeme sa na prípravu a riadenie projektov financovaných z verejne dostupných zdrojov štátu alebo finančných mechanizmov Európskeho spoločenstva, pričom sa riadime metodikou PRINCE2.

V prípade Vášho záujmu Vám radi pomenujeme možnosti čerpania vo vzťahu k charakteru Vašej organizácie, pripravíme žiadosť, pripravíme projektový zámer a zabezpečíme hladký priebeh realizácie projektu.

V rámci oblasti riadenie projektov ponúkame:

  • Identifikáciu investičných zámerov s potenciálom spolufinancovania z fondov Európskeho spoločenstva alebo dotačných mechanizmov štátneho rozpočtu a asistenciu pri výbere vhodného spôsobu financovania.
  • Spracovanie štúdie realizovateľnosti a ďalšej podpornej realizačnej dokumentácie s garanciou splnenia všetkých formálnych náležitostí.
  • Riadenie projektu po celú dobu jeho realizácie.
  • Zaistenie kompletnej administrácie projektov.
  • Komunikácia s poskytovateľom finančných prostriedkov.

Aktuálne témy

ISO normy

ISO (International Organization for Standardization) je názov pre ...