Verejné obstarávanie

Preto, ak potrebujete pomôcť s prípravou verejného obstarávania, prípadne potrebujete spracovať ponuku do súťaže alebo chcete obchodovať cez elektronické trhovisko, kontaktuje nás.

S verejným obstarávaním máme dlhoročné skúsenosti, ako z pohľadu verejného obstarávateľa, tak pohľadu dodávateľa. Radi vám pomôžeme.

V rámci oblasti verejné obstarávanie ponúkame okrem iného:

  • Kompletný outsourcing procesu verejného obstarávania.
  • Prípravu súťažných podkladov.
  • EX ante a EX post kontrolu dokumentácie.
  • Prípravu ponúk pre záujemcov o účasť v súťaži.
  • Zápis do zoznamu podnikateľov a elektronického trhoviska.
  • Prípravu opisných formulárov pre elektronické trhovisko.
  • Poradenstvo pri výbere aukčného systému.
  • Realizáciu elektronickej aukcie.
  • Prípravu zmlúv.

Okrem klasických prístupov vo verejnom obstarávaní Vám vieme poradiť aj s menej bežnými ako je napríklad GPP (Green Public Procurement) a SPP (Social Public Procurement).

Aktuálne témy

ISO normy

ISO (International Organization for Standardization) je názov pre ...