Vzdelávanie

Vzdelávanie je doplnkovou činnosťou v rámci portfólia našich služieb. Špecializujeme sa na vzdelávanie v oblastiach, ktorým sa denne venujeme. Prezentujeme a odovzdávame ďalej len to, čomu skutočne rozumieme.

Realizujeme školenia predovšetkým v oblasti verejného obstarávania, najmä v súvislosti s aktuálnymi novelami zákona, prípadne hĺbkové školenia konkrétnych paragrafov. Ďalej sa venujeme vzdelávaniu v oblasti riadenia projektov a to ako zo soft, tak hard uhla pohľadu.

Aktuálne témy

ISO normy

ISO (International Organization for Standardization) je názov pre ...